Du är här:Start > Media > Resurser

Beställ böcker direkt på mail: info@livfam.org

eller ring 08-4112838 så skickar vi omgående!Ditt barn behöver dig

75kr + frakt


Författare Ross Campbell

"Hur vi bäst uttrycker vår kärlek till våra barn"


Denna bok behandlar det viktiga ämnet uppfostran med kärlek - vilka olika sätt som kärlek kan och bör förmedlas på. Hur kan mansom förälder uttrycka sin kärlek, så att barnen känner sig älskade och kan tatill sig sin uppfostran? Författaren tar upp frågor på ett mycket lättbegripligt och grundläggande sätt.

En handbok att uppfostra barn - såld i miljonupplagor världen över!
Din tonåring behöver dig

100kr + frakt


Författare Ross Campbell

"Hur vi bäst uttrycker vår kärlek till våra tonåringar"


Tonårstiden kan för många upplevas som en stor revolt. Ävenom de flesta föräldrar verkligen älskar sina tonåringar, vet de inte alltid hurde ska visa kärlek på ett sätt så att tonåringarna känner sig älskadeoch accepterade. Den här boken ger föräldrar nycklar till att möta tonåringarpå ett kärleksfullt sätt.

Kärlekens fem språk

180kr + frakt


Författare Gary Chapman

Bästsäljare och beteendeförändrare!!

I den här boken ges fem unika nycklar till att nå varandrapå olika sätt. Vilket kärleksspråk har du och din partner? Är det kramar, gåvor, tjänster osv? Hur kan du bästuttrycka din kärlek så din partner verkligen känner sig älskad. Den här boken hjälper er relation till en ny nivå och stora och goda förändringar sker i er relation.
Kärlekens lösningar

180kr + frakt


"Hur man löser svåra problem i sin parrelation"


Författare Gary Chapman


"Det finns ingen lösning..., våra problem är för allvarliga... "

Härär en bok som behandlar de tuffa frågorna. Finns det en väg tillbaka vidotrohet, missbruk, depression och sexuella övergrepp?

Ja, den här boken gerverkligen hopp till människor som har tappat tron på äktenskapet. Författarenbetonar vikten av att det krävs mycket arbete, uthållighet och tid till attreparera relationen men att ingenting är omöjligt. Boken är också en god hjälptill människor som arbetar med familjer i kris och förebyggande för par attbygga ett sanningsbaserat liv tillsammans.

Frihetens väg

100kr/st + frakt eller TVÅ för 150kr + frakt


Craig Hill


Den här boken visar tydligt på hur vi kan välja att välsigna(eller förbanna) våra barns framtid. Boken tar även upp viktiga frågor som, vem är jagoch vart är jag på väg? Genom att välja välsignelse skapas fantastiskamöjligheter för våra barn att lyckas och blomstra som vuxna; i sina relationer, äktenskap,familjer, företag, ekonomi etc. Författarenger utifrån Bibeln, nycklar till upprättade relationer till våra barn - oavsett ålder.FamiljeBibel

600kr


Vår fina FAMILJEBIBEL gar blivit en mycket omtyckt gåva vid vigslar.

Familjebibeln är en högkvalitativ bibel i vitt skinn

och guldkantade blad. Utöver en lättläst bibelöversättning (Nya Levande Bibeln) så innehåller familjebibeln 60 extra sidor med kloka ord, råd, vackra bilder, livsberättelser, andakter och även böner ur bl.a "Viktorias Bönbok".

Bibeln är på allt sätt utformad och skriven för den som inte är en van bibelläsare.


Pris till kyrka eller bokhandel är 445:- inkl. moms + frakt


Äktenskapsbesiktning

125kr + porto


Fantastiskt redskap i äktenskapsbygget!


Årlig kontroll med drygt 40 frågor till mannen och kvinnan separat, om hur det står till i relationen.


Ett mycket uppskattat redskap i äktenskapsbygget, oavsett om man är ung eller gammal, nygift eller levt med varandra länge...
Kursmaterial

90kr /st + frakt

Enkelt och mycket bra kursmaterial till

"Dittbarn behöver dig" och "Din tonåring behöver dig".

Man behöverinte vara "specialist" eller gå en kurs för att hålla denna kurs -man behöver bara vara en bra samtalsledare!

Vid 6-7 tillfällen möts man ochsamtalar omkring de frågor som berör de tre kapitel i boken alla deltagare harläst hemma.

Ett enkelt och fungerande sätt att mötas, dela liv och barnuppfostrani vänkretsen, föreningen, arbetet, kyrkan eller skolan.


Det är inte mitt fel

150kr + frakt

"En bok om att ta kontroll över sitt liv"

Författare Henry Cloud o John Townsend (Psykologer på "Cloud Townsend" Clinic i USA)

En vanlig ursäkt är "Det är inte mitt fel" och det låter harmlöst, men kan t.o. m. se ut som en sanning. Författarna menar att denna ursäkt är en farlig och självdestruktiv fälla som hindrar oss från att ta tag i våra liv och göra det bästa av dem.

I boken presenterar författarna principer, livsberättelser och erfarenheter som bland annat lär dig att äga ditt eget liv, att tänka på ett annat sätt och att säga nej och flytta fokus från de saker man inte kan styra över till de områden som man kan påverka. Vägen till ett helare, rikare och sundare liv. (Författarna har tidigare givit ut bästsäljaren "Det finns gränser")Frihet från kontroll och manipulation


140kr + frakt

Författare Dan Chesney (Psykoterapeut, Pastor och Författare i England)

Boken handlar om hur Gud kan sätta människor fria från obehagliga och destruktiva relationer. Offer behöver inte leva med en martyrmentalitet och förtryckare kan förändras. Det finns hopp för dem som upplever sig sitta fast i kärlekslösa förhållanden.

Dan Chesney använder både bibliska personer och nutida exempel i denna praktiska och insiktsfulla bok om t ex frihet från medberoende, sanningen som gör offer till vinnare eller tro som övervinner fruktan.


Uppslagsbok för biblisk rådgivning


150kr + frakt

Författare John G Kruis

Denna bibliska uppslagsbok är med sitt speciella upplägg utformad för att hjälpa troende eller sökare att bättre förstå och lättare hitta vad Bibeln ger för råd och vägledning i våra relationsbyggen och i mycket vi möter i vardagen.

I över 60 olika ämnesrubriker kopplas till i snitt 10 olika beskrivande, förklarande eller enbart uppmuntrande bibelställen.


Mitt hemliga jag


130kr + frakt

"Frihet från pornografi och sexmissbruk"

Författare David A Blythe

Den här boken ger bibliska och praktiska steg, från författarens egen erfarenhet, som kan hjälpa i kampen att övervinna det här problemet. David Blythe berättar öpet om de ödeläggande effekterna av ett liv i sexmissbruk och illustrerar den oundvikliga, negativa spiralen en sådan livsstil producerar, fysiskt och psykiskt, såväl som på det andliga planet. Genom Guds förlåtelse, nåd och kraft sökte David och fann för första gången frihet och äkta närhet och styrka i Gud.