Du är här:Start > PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande den 2 juli 2018

Riksorganisationen Levande Familjer, kommer under hösten 2018 att avveckla sin verksamhet och avsluta den ideella föreningen, efter 21 år.

Marie Nylén Utbult har under våren aviserat styrelsen att hon slutar som verksamhetsansvarig i hjälporganisationen Levande Familjer. Med anledning av detta har Levande Familjers årsstämma enhälligt beslutat att avveckla verksamheten.

"Så många tusentals par och familjer vi fått möta, inspirera och hjälpaÄmed hopp, tro och redskap. Det är med en enormt stor tacksamhet och glädje jag ser tillbaka på alla dessa år! Jag känner att min kraft inte riktigt räcker till längre, för att driva LF vidare i den form och med den verksamhet vi haft och har. Allt har sin tidÄ" ( Marie )

Vi vill uttrycka vår stora tacksamhet till alla som har stöttat Levande Familjer genom åren!

LF grundades våren 1997 av Lasse och Marie Nylén, och består av ett nätverk med ca 8 000 familjer runtom i Skandinavien. Vision och syfte har varit att hjälpa Sveriges familjer med allt vad det innebär att orka vara familj, par och förälder, att bygga hållbara och hälsosamma relationer, genom friskvård och krisvård. Verksamheten har bestått av bl a läger, kurser, temahelger, parweekends, familjerådgivning, konferenser, seminarier, litteratur och events.

Levande Familjer avvecklar verksamheten successivt under hösten 2018. Många rådgivare och medarbetare har utbildats och tränats under åren, så vi är trygga i att väldigt många fortsätter regionalt, med olika hjälpinsatser för landets familjer.

Levande Familjer

info@livfam.org

www.levandefamiljer.se

08-4112838

Huvudkontor: Smidesvägen 5, 126 36 Vallentuna

Marie Nylén Utbult

0708-537465

Publicerat den 2 juli