Du är här:Start

" En kan inte hjälpa alla man alla kan hjälpa någon! "


Vill du hjälpa andra att hitta rätt i sina äktenskap och familjer?


Gå Levande familjers Rådgivarkurs I, om du vill hjälpa andra att hitta rätt i sina äktenskap och familjer. Kursen är också mycket värdefull för egen del. Omkring hälften av alla äktenskap i Sverige slutar idag med skilsmässa och ca 50 000 barn får varje år se sina föräldrar gå skilda vägar. Detta leder till både fysisk och psykisk ohälsa i hela familjen. Vi är övertygade om att det alltid är möjligt att hitta vägen tillbaka till varandra igen, både som par och som familj!


Levande Familjers mål är att stödja och hjälpa Sveriges familjer och ge råd och redskap - i förebyggande syfte och när det är kris. Hittills har runt 400 personer gått vår rådgivarkurs, men flera behövs!


Upplägg: Två föreläsningsdagar och två månaders hemmastudier.

Därefter en fortbildningsdag / år


Studiematerial: Fem böcker ( Levande Familjers ), samt en studiepärm med bl a

ämnen som Samtalsmetodik, Krishantering, Konfliktlösning,

Kommunikation.


Kostnad: 2500 kr / person inkl kurslitteratur, seminarier och fika.

Alt. 3500 kr / par


Tid och plats: Stockholm, lördagarna 23/9 -2017 och 18/11 -2017


Vi tror också att Gud, som har "designat" familjen och äktenskapet är extra angelägen om att få hjälpa till! "För människor är det (ibland) omöjligt, men för Gud är allting möjligt" - Bibeln


Ring eller skriv för mer info eller anmälningsblankett till 08-4112838 eller info@livfam.org


PS. Vill ni ha en rådgivarkurs lokalt? Sätt ihop en grupp med minst 20 personer så kommer vi till er! Ds.

________________________________________________________________________


Rådgivarkurs II - Påbyggnad!


Lördagen den 17 februari 2018 och lördagen den 21 april 2018


Välkommen på vår nya Rådgivarkurs II, som riktar in sig till alla de som genomfört Rådgivarkurs I.


Kostnad: 2500 kr / person inkl kurslitteratur, seminarier och fika.

Alt. 3500 kr / par


Tid och plats: Stockholm, lördagarna 17/2 -2018 och 21/4 -2018


Kontakta oss för mer info!

info@livfam.org